Vrijwilliger Doneer Serving humanity into infinity.
Fonds voor duurzame filantropische initiatieven.

Infinity Foundation werkt aan een duurzaam en innovatief filantropische methode dat de hulpbehoevende mens wereldwijd vooruit blijft helpen.

ANIA ZABRUN

NAMIBIA

JASMIN ZED

newimg-IA

Foundation wil verschil maken in de levens van zoveel mogelijk hulpbehoevende medemensen op het gebied van onder andere: armoedebestrijding, toegang tot water en (beter) onderwijs, weeshuizen, persoonlijke en professionele ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, gezondheids- en medische projecten en aanpak van de gevolgen van natuurrampen en oorlogen om de slachtoffers te helpen aan een volwaardige terugkeer naar de samenleving.

LEES MEER

Het doel is het bevorderen van het welzijn en gezondheid van de medemens, als mede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

LEES MEER

De doelgroep van Infinity Foundation is de hulpbehoevende mens wereldwijd ongeacht achtergrond.

LEES MEER