De organisatie

Infinity Foundation

Infinity Foundation (Statutaire naam: Farid Darkaoui Infinity Foundation) is ontstaan vanuit het verlangen van de oprichter om blijvend impact en verschil te maken in het leven van de hulpbehoevende mens overal ter wereld.

Zowel mentaal als fysiek. Mentaal doen wij het door onderwijsprojecten en het geven van trainingen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Fysiek doen wij het door het steunen en initiëren van projecten op het gebied van armoedebestrijding, toegang tot water, realisatie en exploitatie van weeshuizen, gezondheids- en medische projecten, maatschappelijke ondersteuning en aanpak van de gevolgen van natuurrampen en oorlogen om de slachtoffers te helpen aan een volwaardige terugkeer naar de samenleving.

Onze missie

Infinity Foundation werkt aan een duurzaam en innovatief filantropische methode dat de hulpbehoevende mens wereldwijd vooruit blijft helpen, volgens een schaalbaar model, tot in de eeuwigheid.

LEES MEER

Sustainable

Projecten moeten zichzelf financieren na eenmalig investering.

ANBI-richtlijnen

Wij werken volgens de ANBI-richtlijnen.

Belangloos

Iedereen die betrokken is bij Infinity Foundation zet zich belangloos in.

Samenwerking

Wij werken samen met andere betrouwbare hulporganisaties

Verschil maken doen we samen

Doelstelling

Verschil maken

Foundation wil verschil maken in de levens van zoveel mogelijk hulpbehoevende medemensen op het gebied van onder andere: armoedebestrijding, toegang tot water en (beter) onderwijs, weeshuizen, persoonlijke en professionele ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, gezondheids- en medische projecten en aanpak van de gevolgen van natuurrampen en oorlogen om de slachtoffers te helpen aan een volwaardige terugkeer naar de samenleving.

Doel

Het doel is het bevorderen van het welzijn en gezondheid van de medemens, als mede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Doelgroep

De doelgroep van Infinity Foundation is de hulpbehoevende mens wereldwijd ongeacht achtergrond.

Verschil maken doen we samen

Uitgangspunten

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Infinity Foundation, neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake het leveren van een bijdrage, zonder geldelijk gewin, aan het welzijn en het bevorderen van de gezondheid van de hulpbehoevende mens wereldwijd.

Mens en planeet

De Foundation investeert alleen in initiatieven/ projecten die goed zijn voor de mens en planeet en die tevens passen binnen de doelstelling van de stichting en Millennium Goals van verenigde naties.

Schenkingen

Schenkingen aan Infinity Foundation worden in zijn geheel besteed aan de uitvoering van de (geplande) projecten. Donateurs doneren aan de foundation naast schenkingen om projecten uit te voeren. Er is geen winstoogmerk.